หน่วยวิจัย (3E) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 3/2566

25 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.รัตชยุดา กองบุญ  รองหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ดร.เนตรชนากานต์ สุนันตา นักวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 

 ทั้งนี้ ดร.รัตชยุดา กองบุญ ดำเนินการชี้แจงผลสรุปการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดในปีฐาน (พ.ศ. 2562) ผลสรุปการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ผลสรุปมาตรการและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และรายงานภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศของจังหวัด

แกลลอรี่