คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการ

6 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
 
แกลลอรี่