คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล จังหวัดปัตตานี

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่