งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ “มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว” Tomatoes Resistant to Bacterial Wilt

22 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ “มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว” Tomatoes Resistant to Bacterial Wilt  โดยอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศโรงงานให้ต้านทานต่อ “โรคเหี่ยวเขียว” ซึ่งมีการประเมินและคัดเลือกพันธุกรรมมะเขือเทศจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนั้นนำมาผสมกับพันธุ์ที่มีลักษณะทางการค้าที่ดี และนำมาปลูกเพื่อทดสอบการกระจายตัว จนได้ประชากรมะเขือเทศโรงงาน ที่มีลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและมีผลผลิตสูง


Smart Agriculture towards Sustainable Development
#เกษตรมช.

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=833981352089091&set=a.630792595741302
แกลลอรี่