คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190030 , EP190031 , และEP190046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190030 , EP190031 , และEP190046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)