ศูนย์บริการพยาบาล มช. เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ที่มีอายุ 55 - 65 ปี ผู้ครบเกษียณอายุจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ องค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมโครงการ "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2563 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นําความรู้ ข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ได้จากการโครงการไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าภายหลังเกษียณอายุ รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมีทีมวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และกฎหมายที่ควรรู้รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้สูงวัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์,คณะนิติศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) อดีตผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ที่ปรึกษาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นอกจากนี้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจนเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ถือเป็นโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย แบ่งเป็น 2 รุ่น


รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 (ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ธันวาคม 2562) ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ทัศนศึกษาเส้นทางวัดบ้านเด่น ถ้ำเชียงดาว ดอยอ่างขาง ไร่ชา2000 และ ฮิโนกิแลนด์


รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดรับสมัคร วันที่ 3 มกราคม 2563) ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ ทัศนศึกษาเส้นทางผ้าฝ้ายดอนหลวง ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร ขุนวาง และ วัดพระธาตุศรีจอมทอง


ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2l1SQQw หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5393-6074, 0-5394-9151, 081-992-5828แกลลอรี่