ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น อาจารย์ต้นแบบคนใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022

29 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น อาจารย์ต้นแบบคนใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Best Practice Award และ Exemplary Award ด้าน Innovative Technology Integration

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบสำหรับอาจารย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
.
Cr. TLIC CMU
https://www.facebook.com/457507608351854/posts/1262855957817011/?d=n


แกลลอรี่