CMU i-Health ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช.

25 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สุขภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ชวนบุคลากร มช. ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ กับ CMU i-Health

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรวัยทำงาน จึงพัฒนาระบบ CMU i-Health เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเอง ลดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงาน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสม

คลิกเข้าสู่ระบบ CMU i-Health ด้วย CMU IT Account ที่ https://cmu-hms.web.app/

หรือที่ Application CMU Mobile คลิกเมนู Service แล้วเลือก CMU i-Health

Cr : Healthy CMU

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG9
แกลลอรี่