ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช.สู้ศึก ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

21 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) จังหวัดอุดรธานี
แกลลอรี่