กิจกรรมแนะแนวแนวทางการเข้าศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

2 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวแนวทางการเข้าศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาคลินิกชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแบ่งปันข้อมูล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยมี คุณครูเมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และคณะครู ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่