คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

11 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครออนไลน์ คลิก