พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์

21 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว 
แกลลอรี่