ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3

1 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ  แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19  ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3
https://www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
.
โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ Passport Number กรณีชาวต่างชาติ
หากไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือเลขพาสปอร์ตไม่อยู่ในฐานข้อมูลกลางในระบบ
โปรดติดต่อหัวหน้าส่วนงานที่ท่านสังกัด เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเข้าไปในฐานข้อมูลกลาง  เพื่อให้ท่านมาลงทะเบียนใหม่ได้
.
รอบที่ 2 ลงทะเบียน วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
.
รอบที่ 3 ลงทะเบียน วันที่ 20-30 มิถุนายน 2564
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
.
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนใน Application อื่นไปแล้ว
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์การฉีดวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
.
ทั้งนี้ จะมีการแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนและชนิดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง  หลังจากที่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
.
ข้อมูลเพิ่มเติมขอให้อาจารย์หรือบุคลากรติดต่อหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
ส่วนนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่
Inbox Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/sddcmu
.
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง
เอาชนะ COVID -19 ไปด้วยกัน
.
#CMUCare
#Together, we win.


แกลลอรี่