ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม Junior Scientist : Science is Fun!!

7 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

Junior Scientist : Science is Fun!! 
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม Junior Scientist : Science is Fun!!

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เข้าร่วมฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ลงมือทำการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองทั้ง 4 กิจกรรม ตามล่าสารอาหาร / กลไกไฮโดรลิก / มิติมหัศจรรย์ / ส่องกล้องมองดูจิ๋ว

ดูรายละเอียดและสมัคร click
แกลลอรี่