การแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

7 พฤษภาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันตก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ได้แก่

1. นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาววนิดา แซ่หลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. นางสาววรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป
แกลลอรี่