หารือความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายทางทะเล และโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมร่วมกันในอนาคต

28 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายทางทะเล และโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมร่วมกันในอนาคต