คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ E190158 สังกัดสำนักงานคณะฯ

29 พฤษภาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งเลขที่ E190158 สังกัดสำนักงานคณะฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก