ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะสังคมศาสตร์

5 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)