ประกาศ มช. เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56)

25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56)
แกลลอรี่