กล่าวต้อนรับนักวิชาการจากนานาชาติ จากทวีปปยุโรป เอเชีย และคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับ นักวิชาการจากนานาชาติ จากทวียุโรป เอเชีย และคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่