สารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 300 ราย ถึง 400 ราย และพบ Cluster ใหม่ทุกวัน ทั้งนี้ตามสถิติทางการแพทย์ผู้ป่วยที่พบใหม่จะมีประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอาการปานกลางถึงอาการรุนแรง โดยในส่วนนี้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง(ร้อยละ 5) ต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก ICU

แม้ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำระบบ Community Isolation รวมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มทำระบบ Home Isolation แต่ระบบสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียง 2 โรงพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยหนักสีแดง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จากสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 6,000 ราย ทำให้มีผู้ป่วยหนักใน ICU ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้ง ICU ตึกนิมมานเหมินทร์ ตึก ICU โรงพยาบาลประสาท และ Cohort Ward โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเต็มศักยภาพ

บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน รวมถึงบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งและกำลังทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพ แต่ขณะนี้จากข้อมูลทางการแพทย์ การลดจำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และรีบด่วน ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทราบข้อมูล และตระหนักถึงสภาวะของโรค Covid-19 ในเชียงใหม่ว่า การระบาดของโรค Covid-19 ขณะนี้มีความรุนแรงระดับสูง และการแพร่กระจายการติดเชื้อส่วนใหญ่ เกิดในผู้ที่ไม่มีอาการ และเกิดในครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น การปฏิบัติตัวต่างๆที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศได้แนะนำ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงนี้ และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่จะมีการเปิดรับการท่องเที่ยว ข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอัตราการติดเชื้อ และหากติดเชื้อแล้วจะมีความรุนแรงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมากแต่ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนของเชียงใหม่มีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด มีรายงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า วัคซีนสูตรไขว้ตามนโยบายของประเทศมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงชาวเชียงใหม่หวังว่าจะได้การจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนพื้นที่อื่น เพื่อเพิ่มร้อยละของผู้รับการฉีดวัคซีน โดยจะมีผลให้ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยอาการหนักลดลง ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ข้อแนะนำและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 ในกรุงเทพมหานครช่วงที่ผ่านมาจากผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงชุด Home Isolation ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอมั่นใจว่าบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมดูแลประชาชนชาวเชียงใหม่ อย่างเต็มศักยภาพ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

แกลลอรี่