นศ.ป.โท คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25

1 เมษายน 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นายวริศ จั่นงาม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้าน Basic Science ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic modifications of PHD2 corresponds to clinical phenotypes and Hb F levels in ?-thalassemia และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ด้าน Basic Science ผลงานวิจัยเรื่อง Genetic modifications of PHD2 corresponds to clinical phenotypes and Hb F levels in ?-thalassemia โดยมี อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567  
แกลลอรี่