บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

ขอบคุณรูปภาพจาก : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่