วิศวฯ มช. เปิดตัวอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Nomination for Best Practice Award

11 ตุลาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

TEACHING AND LEARNING INNOVATION CENTER CHIANG MAI UNIVERSITY มอบรางวัล Nomination for Best Practice Award แก่ อาจารย์ ดร.ปณิดา ธารารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการเป็นอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน Active Learning, Asynchronous learning Integrated learning และ Outcome-based Learning ซึ่งในปี 2023 นี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวม 11 รางวัล ประกอบด้วย Best Practice Award 1 รางวัล Distinguished Educator 3 รางวัล Exemplary Award 1 รางวัล Nomination for Best Practice Award 6 รางวัล 
แกลลอรี่