คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

30 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ EP310003 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม 053-942810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/0gqiZ
แกลลอรี่