อาจารย์พยาบาล มช. คว้ารางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Exemplary Award 2023)

10 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (Exemplary Award 2023) ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดมอบโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Teaching and Learning Innovation Center, Chiangmai University)

แกลลอรี่