ให้การต้อนรับห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าดูงานหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมชมการสาธิตและปฏิบัติการการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือทันสมัยของคณะฯ

15 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรคณะ อก.มช. ให้กับน้อง ๆ นักเรียนและคณะครู ห้องเรียนพิเศษ Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 100 คน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโครงการพิเศษกลุ่มการเรียน Smart YRC ส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์รักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทางคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เตรียมกิจกรรมสาธิตให้น้อง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติการการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือทันสมัยมากมาย อาทิเช่น เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่คงคุณค่าทางโภชนาการ การทดสอบทางประสาทสัมผัส เทคนิคการหาพลังงานอาหารด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter การสาธิตการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ Disc bowl centrifuge เพื่อแยกไขมันนมและหางนม เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ น้อง ๆ ทุกคนต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบนวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ และยังได้สนุกกับการชิมผลิตภัณฑ์อร่อย ๆ ทุกฐานกิจกรรมอีกด้วย??
#agrocmu
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่