มช. นำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

31 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. นำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว
ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล

ขั้นตอนการขอ CMU Digital Transcript
(https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document)
1. Log in เข้าสู่ระบบขอเอกสารด้วยข้อมูลผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ หรือ CMU Account
2. เลือกรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการขอเอกสาร
3. เลือกรูปแบบการจัดส่งเอกสาร เป็น เป็น Digital Document
4. เลือกประเภทเอกสารที่ขอ เป็น Digital Transcript (ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
ตามเงื่อนไขการขอเอกสาร ดังนี้
- Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ สามารถขอได้ทุกรหัส
- Transcript ฉบับภาษาไทย
+ ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 50... เป็นต้นไป
+ บัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 61... เป็นต้นไป
5. เลือกจำนวนชุด และกรอกอีเมล สำหรับจัดส่งเอกสาร ตามจำนวนชุดที่ขอ
6. ตรวจสอบรายการขอเอกสารและค่าธรรมเนียม
7. ชำระเงินค่าธรรมเนียมเอกสาร ผ่านระบบ QR Code
จากนั้นรอรับอีเมลจัดส่ง Digital Transcript ภายใน 24 ชั่วโมง ของวันและเวลาทำการ
.

Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/317581346461249
Youtube : https://youtu.be/l4GP0s-k6_s
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.cmu.ac.th/th/article/38617724-d817-4087-9784-63ddbf43ef70
.
#CMUChannel+
#ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs #CMUSDGs #CMUSDG9 #CMUDigitalTranscript
แกลลอรี่