อาจารย์ อก.มช. และทีมคว้ารางวัลเหรียญเงิน" จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

23 เมษายน 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.เสาวลักษณ์ และ ผศ. ดร. สนธยา นุ่มท้วม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากทีม Bettr White

ในโอกาสได้รับ "รางวัลเหรียญเงิน" จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จากผลงานนวัตกรรมอาหารโปรตีนสูงจากไข่ขาว 100% โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยของนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ที่มาร่วมนำเสนอผลงาน 37 หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย

การจัดงานครั้งนี้ มีผลงานจากนานาประเทศทั้งจากทวีปยุโรป เอเชียและอเมริกา เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากนานาประเทศ และได้เผยแพร่ผลงาน รวมถึงได้แสดงความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสายตาชาวโลก

ขอขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แกลลอรี่