รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/994 
แกลลอรี่