คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

14 พฤศจิกายน 2562

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31388

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11