คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2020

11 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2020
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหกรรมจัดหางาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้มาพบปะผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน
รวมไปถึง สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ
แกลลอรี่