คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

21 ธันวาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีครบรอบการสถาปนาคณะฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 15 วัด เพื่อมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจ ATK พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอลล์ และ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลางาน ซึ่งในปีนี้มียอดถวายน้ำปานะ 56,255 บาท ยอดถวายผ้าป่าขัดพระ และสร้างลานปฏิบัติธรรม 5,210 บาท
แกลลอรี่