ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University ASEAN Center Bangkok

23 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Eiji Nawata, Director, Kyoto University ASEAN Center Bangkok พร้อมด้วย Ms. Chisato Saito รองผู้อำนวยการในโอกาสที่เยี่ยมคารวะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
แกลลอรี่