พิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง ระบบสารสนเทศทางด้านกฎหมาย (CMU LAW)

31 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง ระบบสารสนเทศทางด้านกฎหมาย (CMU LAW) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นแหล่งข้อมูลรวมรวม อ้างอิงและเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้ภายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายอรัญ กันธิยะ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของคณะ ส่วนงานต่างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 100 คน ผ่านการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่