คณะวิทยาศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ปตท.สผ.

21 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณฉลองรัฐ ยะอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ และร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ เพื่อให้ทั้ง 2 องค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกัน ในการสร้างประโยชน์แก่แวดวงวิชาการ การศึกษา และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่