อบรมหัวข้อ Pitching Perfect: ภาษาอังกฤษสำหรับการ Pitching

9 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มช. PDT at CMU เสริม "อาวุธ" ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของสาขาฯ โดยจัดอบรมหัวข้อ Pitching Perfect: ภาษาอังกฤษสำหรับการ Pitching เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 โดย ผศ.พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

*** "พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว และต้องสามารถมัดใจนักลงทุน หรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วย ภาษาไทยอย่างเดียวอาจไม่ค่อยพอ ไปต่อกับภาษาอังกฤษไม่รอแล้วนะ"

แกลลอรี่