หนังสือเรื่อง "อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

5 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

หนังสือเรื่อง "อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย"
เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิชาการด้านสังคมศาตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก "ผลงานวิชาการดีเด่น" รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

สำหรับรางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบให้กับนักวิชาการไทยที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ตอบโจทย์ยุคสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาประเทศได้จริง แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 27 ปี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นอีก 4 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

ทั้งนี้ TTF AWARD จะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ และรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น พร้อมทั้งมอบรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนธันวาคมนี้https://www.facebook.com/cmupress.cmu, https://tu.ac.th/thammasat-250765-20-finalist-ttf-award-2564-2565 
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cmupress.cmu, https://tu.ac.th/thammasat-250765-20-finalist-ttf-award-2564-2565
แกลลอรี่