ต้อนรับผู้บริหารจาก Macquarie University Australia

22 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Richard de Grijs Associate Dean, Global Engagement, Faculty of Science and Engineering and Mr. Feargal Caley, International Development & Recruitment Manager, Macquarie University, Australia ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่