ต้อนรับผู้บริหารจาก Macquarie University Australia

22 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Richard de Grijs Associate Dean, Global Engagement, Faculty of Science and Engineering and Mr. Feargal Caley, International Development & Recruitment Manager, Macquarie University, Australia ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่