ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขอเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

8 กรกฎาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร SCB4204-5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://bit.ly/2XLgCBE รับจำนวนจำกัด 60 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line id: SciLibCMU Facebook : SCILIBCMU หรือ e-mail : SciLibrary.cmu@gmail.com

แกลลอรี่