ชมรมกีฬากอล์ฟ มช. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CMU Open 2023

6 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CMU Open 2023 ชิงถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ สนาม North Hill Golf Club อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบเป็นทุนการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร หน่วยงานและผู้ร่วมการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากองค์กรทั้งภายรัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 คน
แกลลอรี่