รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170128 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

6 มีนาคม 2563

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170128  
สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
แกลลอรี่