ต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงวอชิงตัน

20 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม และพันธกิจสากลร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดทางเลือกใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนาความร่วมมือที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่