เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่