ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มช.

30 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ รองคณบดีด้านบริหาร พร้อมด้วย คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานรับมอบ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

แกลลอรี่