คณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting ภายใต้หัวข้อ “Surpassing Beyond the Pandemic” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

16 พฤศจิกายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting ภายใต้หัวข้อ “Surpassing Beyond the Pandemic” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 และ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.35 – 16.50 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริการธุรกิจ ร่วมกับ Prof. Robin Gauld (AAPBS President) และ Prof. Betty Chung (AAPBS Executive Director) เป็นผู้กล่าวเปิดงานต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่าย Association of Asia-Pacific Business School (AAPBS) คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไป จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

งาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการได้รับรองมาตรฐาน AACSB ของคณะบริหารธุรกิจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก ผ่านการเป็นผู้จัดเวทีสำคัญของการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุม AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Business School’s Contributions Beyond the Pandemic” และ “Transformational Education” รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “Future of Internship and Project-Based Learning” และ “Edutech and VR Application”

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อ “Fostering Innovative Startups” การระดมสมองในกลุ่มย่อยและนำเสนอในหัวข้อ “After the Pandemic: What to keep & What to quit” และการบรรยายในหัวข้อ “The Aftermath of the Pandemic, the Learnings, and the Projections” โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงมุมมองของภาคธุรกิจในด้านที่ได้รับผลกระทบร่วมกันกับสถาบันทางการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาฝึกงาน และการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตร AAPBS และ AACSB ได้ประสงค์นำเงินสนับสนุนบางส่วนสำหรับการจัดงาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting บริจาคให้กับศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า (Center of the Elephant and Wildlife Research) คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ช้างในทวีปเอเชียมีความเสียงสูงที่ใกล้จะสูญพันธ์ในป่า อีกทั้งช้างและควาญช้างยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ทางคณะฯ จึงมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้กับศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่ารวมทั้งคลินิกเคลื่อนที่ในนามของ Keynote Speaker Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมงาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://aapbs2021.cmubs.org/ หรือผ่านทางช่อง Facebook: (11Nov) https://fb.watch/9hLYEL-jN8/, (12Nov) https://fb.watch/9hM0rBwZex/ และ YouTube: (11Nov) https://www.youtube.com/watch?v=z1kNbc97zE4&t=1268s, (12Nov) https://www.youtube.com/watch?v=MOAuPiN1Q48&t=1151s

แกลลอรี่