เดินหน้า MOU ร่วม สพฐ.วิศวฯ มช. เป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พร้อมจัดงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 นำคณาจารย์บรรยาย และแสดงนวัตกรรม

29 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามตัวแทนฝ่ายประเทศไทย บรรยายพิเศษในพิธีเปิดงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 หัวข้อ “IoT for smart energy” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน อนึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแก่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อดำเนินการงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30831
แกลลอรี่