กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน จำนวน 304 อัตรา พื้นที่จ้าง 5 ภูมิภาค

22 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร

- เอกสารประกอบการสมัคร  https://bit.ly/3hH5e0O


- แบบรับสมัคร  https://forms.gle/rXipB1t8cTcbzVkk8


- ประกาศรับสมัคร  http://www.dss.go.th/index.php/component/content/article?id=1461


- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  https://bit.ly/2BmtzIg

ข้อมูลโดย : http://www.se.cmu.ac.th/news/view/96
แกลลอรี่