พิธีอัญเชิญ"พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร" ขึ้นประดิษฐานไว้ประจำหอพระพุทธรูป

27 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอัญเชิญ"พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร" ขึ้นประดิษฐานไว้ประจำหอพระพุทธรูป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรมุขทางเข้าด้านหน้าคณะฯ เพื่อเป็นที่สักการะและศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก และปลอดภัยตลอดไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 
แกลลอรี่