“ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิต อกมช” ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 55 ทุกท่าน

11 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 11 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก." โดยในงานมีพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิต มอบรางวัลเรียนดี และการเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต พร้อมถ่ายภาพหมู่แต่ละสาขาวิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#graduatecmu55
#บัณฑิตอกมชรุ่นที่55
#อกมช
#agrocmu
แกลลอรี่